Foreningens struktur
Nivå Gymnastikforenings øverste ledelse er bestyrelsen. De har til formål at lave foreningens langsigtede planer og visioner og sørge for, at den daglige drift og træning er i trit med disse visioner. Bestyrelsens sammensætning bestemmes på den årlige generalforsamling.

 

Sektioner
Nivå Gymnastikforening består af fire sektioner, som er Motion, MIG, KIG og TeamGym.
Motionssektionen omfatter børne- og voksenhold.
MIG-sektionen består af foreningens hold indenfor mandlig idrætsgymnastik og omfatter primært lukkede konkurrencehold.
KIG-sektionen består af foreningens hold inden for kvindelig idrætsgymnastik og omfatter udelukkende lukkede hold.
TeamGym-sektionen består af foreningens TeamGym-hold og omfatter ligeledes kun lukkede hold.

 

Koordinatorer
Hver sektion har en koordinator, som står for den overordnede planlægning i sektionen. Det kan for eksempel være sæsonplanlægning og andre koordineringsopgaver.

 

Ansvarlig træner
Det er den ansvarlige træner, der har det overordnede ansvar for holdet og sørger for at informere gymnaster og forældre om aktiviteter løbende gennem sæsonen. Det er ligeledes den ansvarlige træner, som vurderer om der er plads på et konkurrencehold.

 

Udvalg
Der er i gymnastikforeningen en række udvalg. Udvalgene ledes af en udvalgsformand, som løbende gennem året holder bestyrelsen orienteret om deres aktiviteter. En liste over udvalgene findes i menuen "Info" under "Udvalg". 
Eventuelle spørgsmål og ønsker om at være med i et af udvalgene bedes rettet til kontor@nivaagf.dk.